2016. február 12 -i ülés

MEGHÍVÓ

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 12.-i ülésére.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 12-én (péntek) _9.30_ órakor
a Községházán tartja munkaterv szerinti ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés

 2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  Táblázat
  Rendelet
  Óvoda előterjesztés
  Óvoda táblázat

 3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés
  Közszolgálati szerződés módosításának tervezete
  Szilárd hulladék rendelet

 4. A jegyző beszámolója a 2015. évi adóztatásról.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 5. Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása.
  Előadó. dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 6. A Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása.
  Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök

  Előterjesztés

 7. A 2016. évi polgármesteri szabadság ütemezésének jóváhagyása.
  Előadó: Antalné Lakatos Erzsébet Teréz bizottsági elnök

  Előterjesztés

 8. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés

 9. Egyéb ügyek.

Beleg, 2016. február 5.

Tamás Csaba
polgármester

Csatolt dokumentumok