2019. szeptember 16-i ülés

MEGHÍVÓ

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 16.-i ülésére.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. szeptember 16.-án (hétfőn) 15 órakor
a Közösségi házban tartja munkaterv szerinti ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Napirendi pontok:

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés

 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Módosítás
  Önkormányzat - Rendelet tervezet
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Módosítás

 3. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Táblázat
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Táblázat

 4. A Belegi Pitypang Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése. Az óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  Beszámoló
  Beszámoló elfogadása

 5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása.
  Előadó: Tamás Csaba polgármester

  Előterjesztés
  ÁSZF

 6. A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet elfogadása.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet
  Rendelet
  Támogatói okirat

 7. Egyéb ügyek.

Beleg, 2019. szeptember 11.

Tamás Csaba
polgármester

Csatolt dokumentumok